Horaris

 HORARIS CURS 2017/18


L'horari d'atenció als infants i famílies a la llar està contemplat per donar servei de les 8:30h fins les 17 :00 h, de dilluns a divendres.

Horari d'escolarització: des de les 9:00h fins les 13:00h i des de les 15:00h fins les 17:00h. 

Servei d'acollida: de 8:30 h a 9:00h.

Menjador (contactar amb la coordinadora( Montse)): el Horari de menjador és de 13 :00h a 15:00h. per poder portar el menjar al centre ho haureu de fer en carmanyoles de plàstic, per evitar accidents amb el vidre.

Horari d'entrada: Matí de 8:30h fins 9:30h. Tarda a les 15:00h .

Horari de sortida: Matí de 12:00h fins 12:15h i de 12:45 fins 13:00 i de les 13:45h. fins 14:00 Tarda de 16:45 a 17:00 h..

Horari de tallers:  de 9:00h a 16:00h.)

*Cal avisar a l'educadora o portar un justificant quan per circumstàncies especials l'infant hagi d'entar o sortir en un horari diferent a l'habitual.