Preinscripció i MatriculaINFORMACIÓ GENERAL PER AL CURS 2018/19

Benvolgudes famílies, per ser admès / a a la llar d' Infants el nen o la nena ha de tenir , com a mínim, 16 setmanes a l' inici del curs 2018/19.

Si el centre té vacants al llarg del curs , admetrem a nens/enes a partir del moment que compleixen 16 setmanes fins el mes d' abril.

El període de preinscripció per al curs 2018/19començarà el dia 30 d' abril, fins al 11 de maig , ambdós inclosos.
Per realitzar la preinscripció caldrà que us adreceu al centre , on se us facilitara la sol licitud pertinent, o us la podeu descarregar entrant al gencat.cat/preinscripcions.

El formulari de sol.licitud  s' ha de presentar en tots els casos , acompanyat de la documentació següent:

* Original i fotocòpia del llibre de família ( pagina del nen/a ) o altres documents relatius a la filiació. Si el alumne o alumna està en situació d' acolliment, la resolució d' acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies
* Original i fotocòpia de DNI de la persona sol.licitant o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres
* Original i fotocòpia de la targeta Sanitària individual( TSI)  del nen o la nena.


MATRICULA

El període de matriculació per al curs 2018/19 començarà el dia 4 de juny fins al 8 del mateix mes.
Abans de fer la matricula haureu de haver fet la preinscripció

Per formalitzar la matricula caldrà que us adreceu al centre amb la documentació següent:

* Fotocòpia llibre de vacunacions on figurin les dosis de vacunes amb les dates.
* Quan no es tingui carnet de vacunacions , cal presentar un certificat mèdic oficial on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.
*Si els nens/enes no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstancies, cal presentar un certificat mèdic justificatiu.
*Informe mèdic descartant malalties infecto-contagioses.
*Nº de compte ( per carregar les quotes de cada mes)
* Telèfons contactes
* Correu electrònic
* Tres fotos carnet

L' horari de recollida de la documentació serà de les 9:00h fins a les 13:00 hores

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada