Què farem avui?

Que farem avui?
A continuació us informem de les diferents activitats que fem durant el dia.

8:30 a 9:00         Sevei d' acollida

9:00 a 9:30         Entrada, Rutina del bon dia

9:30 a 10:30       Activitat programada: fitxa, projecte, conte, manualitat etc...

10:30 a 10.45     Esmorzar

10:45 a 11:30     Pati

11:30 a 12:00    Ens preparem per sortir,  ( els que marxen) o per anar a dinar

12:00 a 12:15     Sortida o servei de menjador

12:15 a 12:45     Joc lliure o dinar( pels que fan ús d' aquest servei)

12:45 a 13:00     Sortides

13:00 a 14:45     Estona  de calma : migdiada.

14:45 a 15:00     Ens preparem per sortir ( els que marxen) o per tornar a les activitats ( els que es queden)                         

15:00 a 16:00       Entrades i sortides

16:00 a 16:30       Joc lliure al pati o activitats programades

16:30 a 17:00       Ens preparem per berenar ( rentar cares, mans i beure aigua) o per sortir ( els que marxen)

17:00 a 17:30       Berenar

17:30 a 17:45      Llenguatge musical

17:45 a 18:00     Sortida


Es molt important que el nen sigui a l' aula puntualment i en l' horari que li correspon, per tal de que no es perdi cap activitat.