PREINSCRIPCIÓ I MATRICULA

INFORMACIÓ GENERAL PER AL CURS 2016/17

Benvolgudes famílies, per ser admès / a a la llar d' Infants el nen o la nena ha de tenir , com a mínim, 16 setmanes a l' inici del curs 2016/17.

Si el centre té vacants al llarg del curs , admetrem a nens/enes a partir del moment que compleixen 16 setmanes fins el mes d' abril.

El període de preinscripció per al curs 2016/17 començarà el dia 2 de maig , fins al 12 del mateix mes, ambdós inclosos.
Per realitzar la preinscripció caldrà que us adreceu al centre , on se us facilitara la sol licitud pertinent, o us la podeu descarregar entrant al gencat.cat/preinscripcions.

El formulari de sol.licitud  s' ha de presentar en tots els casos , acompanyat de la documentació següent:

* Original i fotocòpia del llibre de família ( pagina del nen/a ) o altres documents relatius a la filiació. Si el alumne o alumna està en situació d' acolliment, la resolució d' acolliment del Departament de Treball, Afers socials i Famílies
* Original i fotocòpia de DNI de la persona sol.licitant o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres
* Original i fotocòpia de la targeta Sanitària individual( TSI)  del nen o la nena.


MATRICULA

El període de matriculació per al curs 2016/17 començarà el dia 6 de juny fins el 10 del mateix mes.
Abans de fer la matricula haureu de haver fet la preinscripció

Per formalitzar la matricula caldrà que us adreceu al centre amb la documentació següent:

* Fotocòpia llibre de vacunacions on figurin les dosis de vacunes amb les dates.
* Quan no es tingui carnet de vacunacions , cal presentar un certificat mèdic oficial on constin les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents.
*Si els nens/enes no han estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstancies, cal presentar un certificat mèdic justificatiu.
*Informe mèdic descartant malalties infecto-contagioses.
*Nº de compte ( per carregar les quotes de cada mes)
* Telèfons contactes
* Correu electrònic
* Tres fotos carnet

L' horari de recollida de la documentació serà de les 9:00h fins a les 13:00 hores

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada